MEDYA / PR

PR ve Medya iletişimi özünde birbiri ile birlikte hareket eden ve tüm iletişim planlamalarının hazırlanmasında ortak çalışma ile hedefe varılan iki unsurdur. PR ve Medya iletişiminin de kendi içinde çalışma prensibi vardır.MARKETİNG PR

Marketing PR (pazarlama yönelimli halkla ilişkiler) müşteri tatminini ve satın almayı artırmaya yarayan strateji ve programların planlama, uygulama ve değerlendirme sürecidir. Müşterilerin ihtiyaçları, istekleri, beklentileri ve ilgi alanları ile şirketleri özdeşleştiren bilgi ve izlenimlerin inandırıcı bir şekilde iletilmesi prensibi ile çalışır.

MEDYA PR Firmaların reklam bütçeleri dışında, faaliyetlerini, yeniliklerini, organizasyon ve etkinliklerini medya mecralarında haber içerikli olarak yayınlanması ilkesidir. Firmanın hedef kitlesine göre gerek ürün bazlı, gerekse şirket profilini yansıtan haberlerin hazırlanması, medya planının yapılması ve uygulanması ile yansıma alınması sürecini içerir.


MEDYA İLETİŞİMİ

Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda, stratejik bir bakış açısı ile hazırlanan medya planı çerçevesinde doğru mesajın, doğru zamanda, doğru sözcü tarafından en etkin mecralar aracılığıyla hedeflenen kitleye ulaştırılması sağlanır.

Reklam bütçesi haber amaçlı ve çok yönlü değerlendirilir.

Medya planı, aylık ve 3 aylık periyotlarda hazırlanır.

Simülasyonlu medya eğitimi hizmeti, talep üzerine verilir.

  • "Müşterilerimiz için çözüm odaklı çalışırız, Müşterinin ne istediği bizim için çok önemlidir, Hızlı ve şeffaf çözümler üretiriz. 3 boyutlu bizim işimiz"...- Mimari Modelleme ve animasyon

  • "Çevik ve sonuca odaklıyız. Bilgi paylaşımına ve yeni fikirlere açığız. Sorumluluk alır cesur kararlar verir, bu konuda bütün yaratıcılığımızı ortaya koyarız."

  • "Markanızı en iyi şekilde yansıtan çözümlerimiz ile kurumsal kimlik.ve ürünleriniz için en çarpıcı tasarımları sizlere sunuyoruz. "